LINA PERSSON
news works practice cv home
         
         
 


 
     
 

A fault in the tale - Lina Persson

-The truly fantastic occurs when the ground rules of a narrative are forced to make a 180 degree reversal.  Prof. Eric Rabkin 


Enligt Litteraturprofessor S.Rabkin övergår en berättelse i den fantastikala genren när ett narrativs grundläggande regler gör en 180 gradig helomvändning.  Lina Persson låter denna literära modell gälla även för geologin. Gravitationen är en fundamental växelverkan i tillvaron på jorden, den är en regel som ligger till grund för all vår interaktion.  Allteftersom vi reser uppför ett berg avtar dock tyngdkraften med cirka 0,000002 m/s2 per meter i höjd. I förlängningen pekar rörelsen uppför berget ut riktingen mot sci-fi genrens domäner. Bortom atmosfären upphör jordens dragningskraft,  upp kan bli ner, ner kan bli upp.  Den totala vändningen följer av rörelsen genom landskapet med en ny dramaturgisk modell till följd. 

Lina Persson skildrar i  fotografi, animation, video, skulptur och teckning händelser kring fyra olika berg som hon spenderat mycket tid vid under de senaste åren.  Händelserna väver samman  geologiska, mytologiska och samhälleliga omvälvningar där människans interaktion med berg, jordskorpa  och i förlängningen planeten framstår som ett pågående kollektivt sago författande . Geologins transformation är förbundet med samhällenas struktur som även de genomgår plötsliga vändningar  och ger upphov till fantastikala riktningar i samhällssyn och historieskrivning. 

Projektet har utformats på resande fot i bl.a. Kina, Tyskland, USA & Sverige i  samarbete med geologer,fysiker, miljöaktivister, Statens Geologiska Undersökning, Naturhistoriska Museet Stockholm m.fl, samt stöd från Konstnärsnämnden.